Algemene voorwaarden        Disclaimer
BRANDWERENDE WERKZAAMHEDEN
wij bieden veiligheid voor uw personeel en uw bedrijf!


Wanneer is veiligheid voldoende? In Nederland vallen jaarlijks vele doden en gewonden als gevolg van brand. Snelle onverwachte vuur- en rookontwikkeling belemmerd het zicht op nooduitgangen en kan ervoor zorgen dat mensen worden ingesloten. Wanneer vluchtwegen langer bereikbaar blijven kan veel leed voorkomen worden. Voldoet uw bedrijf aan de door de overheid gestelde eisen voor brandveiligheid? Loop geen onnodige risico’s om aansprakelijk te worden gesteld voor de gevolgen bij brand. Kiest u voor een professionele en duurzame oplossing op het gebied van brandveiligheid, dan kiest u voor Isol-Protect.

Isol-Protect heeft speciaal voor bedrijven een 5-stappenplan ontwikkeld om de risico’s bij brand te verminderen.

Het stappenplan bestaat uit de volgende fases:
- analyse;
- uitvoering;

- registratie;

- Inspectie;


- Logboek;


Maak u bedrijf veiliger met het Isol-Protect stappenplan, voorkom onnodige risico’s op leed en schade bij brand.
inventarisatie van risicopunten en bouwkundige en werktuigbouwkundige tekortkomingen
het realiseren van brandwerende werkzaamheden, primaire aandacht ligt bij de doorvoeren in de wanden en uitsparingen voor leidingen, bedrading en buizen.
alle aangepaste doorvoeren worden voorzien van een sticker met vermelding van specifieke informatie over brandveiligheid- en risico-eisen (WBDBO- en WRD-waarden).
bij afronding van projecten wordt met de opdrachtgever of gebouwbeheerder een inspectierapport afgesproken, voor o.a. periodieke controle om de effectivitiet van brandwerende installaties blijvend te waarborgen.
het visueel maken van brandwerende ingrepen in de vorm van een rapportageboek, dit dient als leidraad voor de periodieke inspecties.
__________
Isol-Protect is aangesloten bij NoFireConcepts, een samenwerkingsverband van fabrikanten en verwerkers van brandwerende producten.
Elk bedrijf dat binnen NoFireConcepts actief is heeft een team van medewerkers, dat uitgebreid geschoold is in brandpreventie.