Algemene voorwaarden        Disclaimer


Disclaimer


Alle informatie die wordt aangeboden op de website van Isol-Protect B.V. is met de grootste zorg samengesteld en wordt continu gecontroleerd en onderhouden. Desondanks kan Isol-Protect B.V. niet garanderen dat de informatie te allen tijde volledig en juist is. Isol-Protect B.V. spant zich in om de op deze site beschikbare informatie optimaal weer te geven. Melding aan Isol-Protect B.V. van eventuele onjuistheden, wordt zeer gewaardeerd.

Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Isol-Protect B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Isol-Protect B.V. komen.

Isol-Protect B.V. heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Isol-Protect B.V. worden gekopieƫrd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, met uitzondering van nieuwsberichten (vermelding alleen toegestaan met bronvermelding).